ลานธรรม พุธประวัติ

- พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า "สิทธัตถะ" เป็พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเนปาล พระราชมารดาทรงพระนามว่า "พระนางสิริมหามายา" ซึ่งเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ.....รายเอียดเพิ่มเติม..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่องกล้องมองคำว่า"ทุกข์" 
ความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์ทางใจนี้ เป็นเพราะว่าเรามองดูปรากฏการณ์ในชีวิตด้วยความไม่ชัดเจน อ่านต่อ
  เทคนิคมองโลกในแง่ดี
คนไทยสมัยนี้เครียดกันง่ายจัง วันๆ หนึ่งต้องพบกับความทุกข์ใจไม่สบายใจ กังวลใจกันหลายๆครั้งอ่านต่อ
     
บำบัดความเครียด... สมาธิบำบัด การทำสมาธิถือได้ว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดที่ลึกซึ้งที่สุด สมาธิทำให้จิตใจสงบนิ่ง อ่านต่อ   วิธีจัดการกับความเครียดการจะจัดการกับความเครียดท่านต้องหาว่าความเครียดเกิดจากสาเหตุใด  อ่านต่อ

ทุกข์ที่สุดจะหลุดได้อย่างไร อย่ากลัวว่าความทุกข์นั้น จะมีตลอดไป อย่าคิดว่าไม่มีทางแก้ไข  อ่านต่อ

 

ความสุขที่ถูกมองข้าม
ใช่หรือไม่ว่า สิ่งที่เรามีอยู่แล้วในมือนั้นไม่ทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าสิ่งที่ได้มาใหม่  อ่านต่อ


ควรอยู่เป็นโสด หรือมีครอบครัว  คนที่อายุยังน้อย เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้ว มักพูดเสมอว่า ไม่อยากแต่งงาน ไม่อยากมีลูก อ่านต่อ

 

ความผูกพัน  หมายถึง การเกาะเกี่ยวกันทางใจ ทำให้ปล่อยวางหรือลืมเรืองนั้นเสียไม่ได้  อ่านต่อ